BELLANDI SLOVENSKO s.r.o.

  sa pri realizácii svojej činnosti správa zodpovedne a dodržiava zásady riadneho a korektného podnikania:
  Zásady korektného podnikania

  Vážený obchodný partneri,

   

  spoločnosť Bellandi Slovensko s.r.o. považuje za svoju povinnosť podporiť boj proti korupcii a nekalým obchodným praktikám a to tak v štátnej, ako aj v súkromnej sfére.

  Dodržiavanie zásad riadneho a korektného podnikania považujeme za jeden z faktorov udržania konkurencieschopnosti a zabezpečenia obchodného úspechu.

   

  Pre naše potreby, svojich zamestnancov ale i partnerov, zaviedla naša spoločnosť pravidlá a opatrenia zaoberajúce sa prevenciou proti korupcii a nedovoleným obchodným praktikám.            Tieto zásady podporujú transparentné a korektné vzťahy s našimi partnermi.

   

  Naše zásady:

  1. Nepožadujeme ani neprijímame od žiadnych partnerov nijaké výhody, či už finančné, materiálne alebo osobné.
  2. Neposkytujeme ani neponúkame žiadnym partnerom a ani ich zamestnancom nijaké výhody, či už finančné, materiálne alebo osobné.
  3. Neakceptujeme klamlivé zavádzanie alebo vyvíjanie nátlaku na partnerov.
  4. Zabraňujeme vzniku konfliktov osobných záujmov či už našich zamestnancov alebo partnerov.
  5. Rešpektujeme právne predpisy a aktuálnu legislatívu súvisiacu s našim podnikaním a činnosťou.

   

  Zhodli sme sa, že nebudeme tolerovať žiadne odchýlky od vyššie uvedených zásad.

  S týmito zásadami sú oboznámení aj naši zamestnanci prostredníctvom interných organizačných smerníc. Partnerov so zásadami oboznamujeme priebežne.

   

  V prípade zistenia alebo stretnutia sa s takýmto správaním – korupčné, nekalé praktiky, konflikt záujmov, nám prosím oznámte na našej e-mail adrese: bellandi@kybeko.sk. Oznámenie môže byť dôverné a anonymné. Vaše sťažnosti budú relevantne prešetrené.

  Veríme, že tieto opatrenia prispejú k ďalšej korektnej spolupráci.

  Image
  © 2024 Bellandi. Všetky práva vyhradené. Unio Solutions, s. r. o.