VÝZVA pre 2. časť predmetu zákazky:
    Inovácia výrobného procesu spoločnosti BELLANDI SLOVENSKO s.r.o. - ukončené

    Doklady na stiahnutie:

    Spolufinancovanie projektu z fondov EU.pdf

    © 2024 Bellandi. Všetky práva vyhradené. Unio Solutions, s. r. o.