O nás

  Spoločnosť BELLANDI SLOVENSKO s.r.o., vznikla na Slovensku ako dcérska spoločnosť firmy Bellandi s.p.a. Taliansko v roku 2002.
  Hlavnou činnosťou je výroba mykanej vlnenej priadze v rôznej jemnosti od 7 500 Nm do 18 000 Nm a následné tkanie metráže
  v režnom stave o hmotnosti od 350 g/bm do 900 g/bm.

  Vo svojej prevádzke v Rajci ročne vyprodukuje približne 2 milóny metrov látky.

  Základná surovina – vlnené výčesky pochádzajú z krajín celého sveta. Tie sa presnými technologickými postupmi na textilných strojoch
  - mykacích, dopriadacích, presúkavacích, združovacích a tkacích strojov spracujú až do žiadaného výsledku – priadze alebo metráže.
   
  © 2024 Bellandi. Všetky práva vyhradené. Unio Solutions, s. r. o.